Cây bút

Nga Lê

Giới thiệu : Luật sư, nhà báo tự do tại Hà Nội. Châm ngôn: Think different (Steve Jobs)

13 bài viết
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị