Cây bút

Đặng Thế Truyền

Giới thiệu : Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải; Thạc sĩ ĐH Harvard, Hoa Kỳ; Tiến sĩ Kinh tế.

9 bài viết
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị