Chủ đề

sinh vật ngoại lai

Tin tức về sinh vật ngoại lai mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Tôm hùm đất khổng lồ dài gần 1m, sống thọ 60 năm trông khiếp sợicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị