Chủ đề

quan hệ Việt-Nga

Tin tức về quan hệ Việt-Nga mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp thân mật Chủ tịch Duma Quốc gia Ngaicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị