Chủ đề

quá tải Tân Sơn Nhất

Tin tức về quá tải Tân Sơn Nhất mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Đề xuất xây cáp treo vào sân bay Tân Sơn Nhất để giảm kẹt xeicon