Chủ đề

quá tải bệnh viện

Tin tức về quá tải bệnh viện mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
BV K từng quá tải 300%, chuyển bệnh viện vệ tinh ‘giải cứu’icon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị