Chủ đề

phong tướng

Tin tức về phong tướng mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Giám đốc công an được phong Thiếu tướng nhưng không quá 11 ngườiicon