Chủ đề

Phạm Quang Nghị

Tin tức về Phạm Quang Nghị mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Sài Gòn ngày 30/4/1975 qua ký ức của ông Phạm Quang Nghịicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị