Chủ đề

Phạm Nhật Vượng

Tin tức về Phạm Nhật Vượng mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Từ chối 2,5 tỷ USD tập đoàn Mỹ, ông lớn Việt tham vọng 3 tỷ USDicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị