Chủ đề

Patrick Shanahan

Tin tức về Patrick Shanahan mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đột ngột xin từ chứcicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị