Chủ đề

Nicolas Sarkozy

Tin tức về Nicolas Sarkozy mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Tổng thống Pháp nhờ người tiền nhiệm giúp dẹp biểu tình?icon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị