Chủ đề

nhân sự khóa 13

Tin tức về nhân sự khóa 13 mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Thẩm định 133 lượt nhân sự diện TƯ quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thưicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị