Chủ đề

MoT hires French consultants

Tin tức về MoT hires French consultants mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
VN Transport Ministry hires French consultants to assess Cat Linh-Ha Dong railway’s safetyicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị