Chủ đề

miễn nhiệm

Tin tức về miễn nhiệm mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế có quyền Bộ trưởngicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị