Chủ đề

Iran bắt giữ tàu dầu

Tin tức về Iran bắt giữ tàu dầu mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Iran treo quốc kỳ lên tàu dầu Anh bị bắt, London gửi thư lên LHQicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị