Chủ đề

iPadOS 13

Tin tức về iPadOS 13 mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Cách tăng giảm kích thước biểu tượng ứng dụng trên iPadOS 13icon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị