Chủ đề

Giang Kim Đạt

Tin tức về Giang Kim Đạt mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Vụ Vinashin, lần theo dòng tiền tìm ra khoản tham ô trăm tỉ của Giang Kim Đạticon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị