Chủ đề

Deepfake

Tin tức về Deepfake mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Twitter công bố kế hoạch xử lý các nội dung deepfakeicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị