Chủ đề

Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Tin tức về Đại đức Thích Trúc Thái Minh mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Thầy Thái Minh chịu toàn bộ trách nhiệm về việc ‘thỉnh vong’ chùa Ba Vàngicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị