Chủ đề

công trình sai phạm

Tin tức về công trình sai phạm mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
2 năm liên tiếp Sở báo sai, Hà Giang vẫn để 7 tầng mọc trên đỉnh Mã Pí Lèngicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị