Chủ đề

Condoleezza Rice

Tin tức về Condoleezza Rice mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Ngày này năm xưa: Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ có nữ ngoại trưởng da màuicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị