Chủ đề

con trai Osama bin Laden

Tin tức về con trai Osama bin Laden mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Ông Trump tuyên bố con trai Bin Laden đã chết trong chiến dịch của Mỹicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị