Chủ đề

chửa ngoài dạ con

Tin tức về chửa ngoài dạ con mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Bệnh nhân tố bác sĩ mở bụng rồi đóng lại, thai ngoài tử cung còn nguyênicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị