Chủ đề

Choe Son Hui

Tin tức về Choe Son Hui mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Nữ thứ trưởng Triều Tiên được chọn thẳng vào Ủy ban Trung ương Đảngicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị