Chủ đề

chiến tranh biên giới phía bắc

Tin tức về chiến tranh biên giới phía bắc mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Cao Bằng hồi sinh mạnh mẽ sau 40 năm cuộc chiến lùi xaicon