Chủ đề

chiến dịch Hồ Chí Minh

Tin tức về chiến dịch Hồ Chí Minh mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Chiếc xe tăng nào húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975?icon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị