Chủ đề

chỉ định thầu

Tin tức về chỉ định thầu mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Phải đấu thầu dự án BT, chống chỉ định lựa chọn nhà đầu tư từ 1/10icon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị