Chủ đề

chăn gà

Tin tức về chăn gà mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Đang cho gà ăn, bà cụ bị gà trống mổ liên tiếp vào mắticon