Chủ đề

Carrie Lam

Tin tức về Carrie Lam mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Hong Kong sẽ rút bỏ hoàn toàn dự thảo luật dẫn độicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị