Chủ đề

cảm biến 3D

Tin tức về cảm biến 3D mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Apple xác nhận tầm quan trọng không thể thay thế của camera 3D ở iPhone Xicon