Chủ đề

Bộ trưởng Y tế

Tin tức về Bộ trưởng Y tế mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
QH phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế, chốt phương án tăng tuổi hưuicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị