Chủ đề

bổ nhiệm

Tin tức về bổ nhiệm mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Giám đốc Công an Bạc Liêu giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị