Chủ đề

bảng phiên âm IPA

Tin tức về bảng phiên âm IPA mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Phiên âm tiếng Anh “wedding” là “goét đinh”, thầy cô tranh cãi sôi nổiicon