Chủ đề

assess Cat Linh-Ha Dong railway’s safety

Tin tức về assess Cat Linh-Ha Dong railway’s safety mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
VN Transport Ministry hires French consultants to assess Cat Linh-Ha Dong railway’s safetyicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị