Xem mô hình cầu vượt 'chữ Y' qua Đàn Xã Tắc

- Xem mô hình cầu vượt 'chữ Y' qua Đàn Xã Tắc.

Mô phỏng nút giao thông Ô Chợ Dừa hiện nay:

Phối cảnh phương án cầu vượt chữ Y (phương án 4):

cầu vượt; chữ Y; Đàn Xã Tắc
 
   
 
 
 
 
 
Băng rôn “lạ” xuất hiện trên đường phố Lạng Sơn
Băng rôn “lạ” xuất hiện trên đường phố Lạng Sơn
Lời khai rợn người của 'nghịch tử' giết mẹ giấu xác vào lu nước
Lời khai rợn người của 'nghịch tử' giết mẹ giấu xác vào lu nước
LẠ: Trâu 9 khoáy cửu long 'khôn nhất trần đời'
LẠ: Trâu 9 khoáy cửu long 'khôn nhất trần đời'
Độc đáo những ngôi nhà vườn cổ xứ Huế
Độc đáo những ngôi nhà vườn cổ xứ Huế