APEC 2017: Tổ chức chu đáo, chủ đề hấp dẫn

15:00 | 10/11/2017

Việt Nam cho thấy khả năng tổ chức tuyệt vời một sự kiện lớn nhất hành tinh; không chỉ về cơ sở hạ tầng mà còn cả về chất lượng các chương trình, chất lượng đại biểu…

 


Nhóm PV VietNamNet

 
 
  •  
  •  
0 bình luận