Bão số 4 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị

06:00 | 25/07/2017

- Áp thấp đã mạnh lên thành bão số 4, hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ.