Nhìn lại cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung 1979

09:37 | 17/02/2017

Cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 đã khép lại nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Nhìn lại lịch sử cuộc chiến tranh biên giới 1979.