Đàn trâu rừng tàn sát cả sư tử đực

Thường bị đàn sư tử tấn công và ăn thịt, nhưng trâu rừng cũng có thể tổ chức thành đàn để bao vây và tấn công giết chết kẻ thù chính của mình trong tự nhiên, kể cả với những con sư tử đực to khỏe.Hải Nguyên (theo YouTube)

 
trâu rừng, sư tử
 
   
 
 
 
 
 
Phát hiện khác biệt cực nhỏ của cặp sinh đôi cùng trứng
Phát hiện khác biệt cực nhỏ của cặp sinh đôi cùng trứng
Tổ tiên của con người có xúc tu?
Tổ tiên của con người có xúc tu?
Những cảnh báo từ việc mất nguồn phóng xạ ở Việt Nam
Những cảnh báo từ việc mất nguồn phóng xạ ở Việt Nam
Trung Quốc biến đổi gen phôi thai người gây tranh cãi
Trung Quốc biến đổi gen phôi thai người gây tranh cãi