Đàn trâu rừng tàn sát cả sư tử đực

Thường bị đàn sư tử tấn công và ăn thịt, nhưng trâu rừng cũng có thể tổ chức thành đàn để bao vây và tấn công giết chết kẻ thù chính của mình trong tự nhiên, kể cả với những con sư tử đực to khỏe.Hải Nguyên (theo YouTube)

trâu rừng, sư tử
   
 
 
 
 
 
Bom nguyên tử và khát vọng của các quốc gia
Bom nguyên tử và khát vọng của các quốc gia
Những phụ nữ hồi sinh mắt cho người khiếm thị
Những phụ nữ hồi sinh mắt cho người khiếm thị
Hòn đảo kỳ lạ nơi mèo nhiều hơn người
Hòn đảo kỳ lạ nơi mèo nhiều hơn người
Lười vận động có thể làm teo não
Lười vận động có thể làm teo não