Kiểm tra ping đường truyền

Hỏi: Tôi muốn hỏi về cách ping kiểm tra đường truyền. Tôi đang dùng mạng của VNPT.
 

Trả lời
Quý khách sử dụng mạng VNPT của chúng tôi, quý khách có thể ping đến địa chỉ IP sau để kiểm tra ping 203.162.4.1 -t hặc ping 203.210.142.132 -t , ping 203.162.0.78 -t
 
  • Tags: