Nhà giáo nào dâng sớ hạch tội 18 gian thần?

06:05 | 08/11/2017

Với đủ ba yếu tố Tâm, Tầm và Tài, những "người chèo đò" vĩ đại ấy mãi mãi được sử sách Việt Nam lưu danh.

Bạn đã biết những gì về họ?

 
 
 
  •  
  •  
0 bình luận