Những nhầm lẫn về giáo dục ở Việt Nam

05:17 | 01/10/2017

 - Có khá nhiều mâu thuẫn và cả những nhầm lẫn, thậm chí ngộ nhận trong giáo dục ở Việt Nam không chỉ ở phụ huynh, giáo viên, nhà trường mà cả những người quản lý giáo dục.
 


(Bấm vào hình xem thông tin chi tiết)

giáo dục Việt Nam, đổi mới giáo dục, cải cách giáo dục, Nguyễn Quốc Vương, triết lý giáo dục

Nguyễn Quốc Vương

Đồ họa: Lê Văn

 
 
  •  
  •  
0 bình luận