Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục làm gì?

10:31 | 15/08/2017

 - Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục được tóm tắt với "9 nhiệm vụ, 5 giải pháp" xác định những công việc của ngành (bấm vào hình dưới đây để xem chi tiết).

 
 
 
  •  
  •  
0 bình luận