Hệ thống giáo dục Phần Lan

11:28 | 04/09/2017

Hệ thống giáo dục của Phần Lan gồm hai loại hình: Giáo dục chính quy và giáo dục không chính quy. Giáo dục chính quy thực hiện miễn phí, có cấp văn bằng, nhưng đòi hỏi người đọc phải đáp ứng một số yêu cầu của các cơ sơ giáo dục.

giáo dục Phần Lan,đổi mới giáo dục

 

Nguồn: Uỷ ban Phát triển Giáo dục Phần Lan

 
 
  •  
  •  
0 bình luận