Phân biệt “journey” và “travel”

06:00 | 29/08/2017

“Journey” và “travel” dễ bị nhầm lẫn vì đều có nghĩa chung là: chuyến đi, đi du lịch.

Phân biệt:

Journey: (danh từ đếm được) thường chỉ một chuyến đi cụ thể, một hành trình có khoảng cách xa

Travel: (danh từ không đếm được, động từ) là một khái niệm chung chung để miêu tả việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Ví dụ:

Travel is something I recommend to all young people.

 

Tôi thường khuyên mọi người trẻ nên đi du lịch.

The journey took about 8 hours.

Chuyến đi này mất khoảng 8 giờ.

Phân biệt sự khác nhau giữa "travel" và "journey" bằng bài tập dưới đây:

  • Nguyễn Thảo
 
 
  •  
  •  
0 bình luận