Mỹ Linh: Lấy lòng fan của Hoài Linh, tại sao không?

08:16 | 11/08/2017

- Có hay không tham vọng làm giám khảo để lấy lòng thêm fan của Hoài Linh? Lý do nào Mỹ Linh dừng làm giám khảo với Gương mặt thân quen? cùng nhiều thắc mắc khác sẽ được Mỹ Linh tiết lộ với VietNamNet.

 
 
 
  •  
  •  
0 bình luận