Hải Dương vừa có huyện đạt chuẩn nông thôn mới

11:07 | 09/11/2017

Huyện Kinh Môn - Hải Dương vừa được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM). Đây là huyện đầu tiên cán đích NTM tại Hải Dương.

Tính tới giữa năm 2017, tất cả các xã thuộc huyện Kinh Môn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia NTM. Huyện Kinh Môn cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2011 - 2017, Kinh Môn đã đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó có gần 700 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước, còn lại chủ yếu là vốn tín dụng và nhân dân tự đầu tư phát triển sản xuất.


Huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn, kết nối với doanh nghiệp đảm bảo bao tiêu ổn định từ 10% sản lượng nông sản trở lên. Trong đó, có những vùng nuôi, trồng cây con đặc sản đạt hiệu quả kinh tế rất cao như, vùng thâm canh cây tỏi 3.500ha, giá trị sản lượng đạt 180 triệu đồng/ha/vụ, vùng trồng sắn dây 350ha, vùng lúa nếp cái hoa vàng 300ha, và các vùng nuôi ba ba, đà điểu, cá chép giòn... Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, huyện Kinh Môn có 25/25 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện đa khoa Nhị Chiểu (khu vực) được xếp hạng III.

Với những thành tích trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017.

Kinh Môn là huyện đầu tiên của Hải Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đây là một trong những mục tiêu của Hải Dương trong năm 2017. Cụ thể, đến hết năm 2017, Hải Dương phấn đấu bình quân toàn tỉnh đạt 17 tiêu chí/xã; có thêm ít nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 132 xã, đạt 58,4%); huyện Kinh Môn đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2017, tổng nguồn vốn Hải Dương dự kiến để xây dựng nông thôn mới là trên 3.177 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương là 121 tỷ đồng còn lại là từ ngân sách tỉnh, huyện, xã, các nguồn vốn lồng ghép, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp….

 

M.M

 
 
  •  
  •  
0 bình luận