Hà Tĩnh: 21 tỷ đồng khen thưởng 28 xã nông thôn mới

10:36 | 20/10/2017

Hà Tĩnh dành 21 tỷ đồng khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016 để thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Khánh đã ký quyết định cấp 21 tỷ đồng khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.
Các xã được cấp kinh phí khen thưởng đạt chuẩn NTM năm 2016, gồm: Kỳ Châu, Kỳ Hải (Kỳ Anh); Cẩm Huy, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên); Thạch Khê, Thạch Đài, Thạch Liên, Thạch Kênh (Thạch Hà); Vượng Lộc, Tùng Lộc, Trường Lộc (Can Lộc); Đức Yên, Đức La, Đức Thịnh, Đức Vĩnh (Đức Thọ); Xuân Hồng, Tiên Điền, Cổ Đạm, Xuân Lĩnh (Nghi Xuân); Sơn Trung, Sơn Kim 2, Sơn Quang (Hương Sơn); Đức Giang, Sơn Thọ, Đức Hương (Vũ Quang); Hộ Độ (Lộc Hà); Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) và Kỳ Hưng (TX Kỳ Anh).

 


Trong đó có 3 xã đạt chuẩn trước 2 năm trở lên (Tiên Điền, Kỳ Hải, Thạch Kênh) được cấp kinh phí 2 tỷ đồng/xã; 5 xã đạt chuẩn trước thời hạn 1 năm (Đức Giang, Đức Yên, Tùng Lộc, Cẩm Huy, Thạch Đài) được thưởng 1 tỷ đồng/xã; 20 xã còn lại đạt chuẩn đúng hạn được thưởng 500 triệu đồng/xã; 2 xã (Thường Nga, Kỳ Thư) đạt chuẩn sau thời hạn không được cấp kinh phí khen thưởng.

Từ tỉnh nghèo với xuất phát điểm thấp, những năm gần đây, Hà Tĩnh vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước. Lũy kế từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 14.445 mô hình sản xuất doanh thu từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng; thành lập 3.491 tổ hợp tác, 1.186 HTX và 2.059 doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn Hà Tĩnh cũng thay đổi khi các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ra đời. Theo đó, mỗi xã đạt chuẩn NTM phải có ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu, tất cả các thôn còn lại phải đạt tối thiểu 50%; mỗi xã để đạt NTM kiểu mẫu phải có 100% thôn đạt kiểu mẫu.

Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 2 xã miền núi, biên giới đạt chuẩn nông thôn mới (Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn), là một trong những tỉnh đầu tiên có 100% số xã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

M.M (tổng hợp)

 
 
  •  
  •  
0 bình luận