Bão

- Thương cha mẹ một đời gian nan/ Thương quê mình ngàn đời lam lũ/ Miền trung/ Cái eo thon/ Trần mình với lũ/ Bão cứ tiếp dồn đuổi mãi không buông.

TIN BÀI KHÁC:


Ảnh minh họa
Đài báo dập dồn bão dậy làng ta
Bóp nghẹt tim con
Nước trắng đồng!
Con lại không kịp về cùng mẹ cha chống bão
Tự giận mình đổ lỗi
Tại khoảng cách - thời gian!

Thương cha mẹ một đời gian nan
Thương quê mình ngàn đời lam lũ
Miền trung
Cái eo thon
Trần mình với lũ

Bão cứ tiếp dồn đuổi mãi không buông

Nước trắng đồng!
Mẹ - cạn nước mắt héo hon
Con vẫn ở xa ngày bão nổi
30 năm ròng chỉ nói nguyên một câu
Xin lỗi!
Tự dằn lòng khi cứ ở tít xa

Bão lại về giằng xé quê ta
Những cơn cuồng phong nối vụ
Mẹ ơi!
Lòng con bão nổi
Bóp nghẹt tim con
Nước trắng đồng!

Phương Tâm
 

 
 
   
 
 
 
 
 
Công an được quyền giữ xe thế nào?
Công an được quyền giữ xe thế nào?
Xin giúp đỡ vợ con người lính biển Trường Sa
Xin giúp đỡ vợ con người lính biển Trường Sa
Dân TP Lào Cai khổ vì đường xuống cấp
Dân TP Lào Cai khổ vì đường xuống cấp
Đổi họ "Kấn" thành "Cấn" thủ tục thế nào?
Đổi họ "Kấn" thành "Cấn" thủ tục thế nào?